Đào Quang Trung 27.11.1989

Đào Quang Trung

Ngày sinh: 27.11.1989

Điện thoại: 0868.717.389 – 0987.148.788

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

KTV Karofi Hải Phòng - Đào Quang Trung 2024

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!