Ngô Đăng Phú 23.7.2021

Ngô Đăng Phú

Ngày sinh: 23/7/2001

Điện thoại: 0868.717.389 – 0987.148.788

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR Kỹ thuật viên Ngô Đăng Phú - Karofi Hải Phòng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!