Nguyễn Hải Ninh

Nguyễn Hải Ninh

Ngày sinh: 24/01/2000

Điện thoại: 0868.717.389 – 0987.148.788

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

Nguyễn Hải Ninh KTV Karofi HP

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!