Nguyễn Ngọc Dương 30.10.1984

Nguyễn Ngọc Dương

Ngày sinh: 30/10/1984

Điện thoại: 0868.717.389

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Dương - Karofi Hải Phòng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!