Nguyễn Sơn Tùng kỹ thuật viên Karofi Hải Phòng

Nguyễn Sơn Tùng

Ngày sinh: 05/06/1994

Điện thoại: 0868.717.389 – 0987.148.788

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR code Nguyễn Sơn Tùng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!