Nguyễn Thế Long 17.10.1978

Nguyễn Thế Long

Ngày sinh: 17/10/1978

Điện thoại: 0868.717.389

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR Kỹ thuật viên Nguyễn Thế Long - Karofi Hải Phòng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!