Thành Hải Hiếu 12.5.1996

Nguyễn Trung Hiếu

Ngày sinh: 12/5/1996

Điện thoại: 0868.717.389

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR Kỹ thuật viên Nguyễn Trung Hiếu - Karofi Hải Phòng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!