Vũ Sỹ Thiện 2.12.1988

Vũ Sỹ Thiện

Ngày sinh: 2/12/1988

Điện thoại: 0868.717.389

Kỹ thuật viên: Karofi Hải Phòng

QR Kỹ thuật viên Vũ Sỹ Thiện - Karofi Hải Phòng

MÃ QR

Karofi Tiến Phát & Anh Phát là Nhà Phân Phối Duy Nhất của Karofi tại Hải Phòng.
Mọi đơn vị gọi điện mời thay lõi khác đều là giả mạo!