0

Thiết bị nhà bếp CANAVAL

- 20%

Bếp gas âm Canaval 828/6828

Giá Khuyến Mãi: 4.480.000₫

Giá Niêm Yết: 5.600.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8990S

Giá Khuyến Mãi: 10.080.000₫

Giá Niêm Yết: 12.600.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8970S

Giá Khuyến Mãi: 9.680.000₫

Giá Niêm Yết: 12.100.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8870S

Giá Khuyến Mãi: 6.000.000₫

Giá Niêm Yết: 7.500.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8790S

Giá Khuyến Mãi: 5.352.000₫

Giá Niêm Yết: 6.690.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8770S

Giá Khuyến Mãi: 5.272.000₫

Giá Niêm Yết: 6.590.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8690

Giá Khuyến Mãi: 3.752.000₫

Giá Niêm Yết: 4.690.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8670

Giá Khuyến Mãi: 3.672.000₫

Giá Niêm Yết: 4.590.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Máy hút mùi Canaval 8700S

Giá Khuyến Mãi: 2.800.000₫

Giá Niêm Yết: 3.500.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Bếp âm Canaval CA-858

Giá Khuyến Mãi: 5.680.000₫

Giá Niêm Yết: 7.100.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Bếp âm Canaval CA-868

Giá Khuyến Mãi: 6.000.000₫

Giá Niêm Yết: 7.500.000₫

Giảm: sale 20%
- 20%

Bếp điện 02 từ Canaval: CA969/CA9969

Giá Khuyến Mãi: 14.080.000₫

Giá Niêm Yết: 17.600.000₫

Giảm: sale 20%
Xem thêm ở trang:
Mức giá
zalo
Lên đầu trang